POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNO

Splošni pogoji Spletne trgovine Mami v taktu so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov  (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15).

S Spletno trgovino Mami v taktu (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje LR Zdravje&lepota, Natalija Kotnik, s.p.(v nadaljevanju “ponudnik”).

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo spletno trgovino. Šteje se, da ste z vsako transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine ter pred vsako oddajo naročila, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev.

Storitve spletne trgovine lahko koristite, ko se registrirate kot uporabnik oziroma jo lahko tudi koristite brez registracije, navedeno v Spletni trgovini kot »nakup kot gost«. Ob registraciji v sistem pridobite uporabniško ime ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec, ki je starejši od 18 let oziroma popolno poslovno sposobna oseba, postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. V primeru oddaje naročila kot “gost” , pri čemer je uporabnik poslovno nesposobna oseba, pogodba ne bo sklenjena.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnih koli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave in so za uporabnika zavezujoče.

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine.

 

OSEBNA IZKAZNICA

LR Zdravje&lepota, Natalija Kotnik, s.p.

Pameče 217

2380 Slovenj Gradec

Transakcijski račun:  SI56 024510261586387

Davčna številka: 40387461

Davčni zavezanec: NE

Matična številka: 

Telefon: +386 40 869 559

Email: info@mamivtaktu.si

Kontaktna oseba: ga. Natalija Kotnik

 

OGLAŠEVANJE BLAGA

Oglaševalska sporočila so navedena izključno v slovenskem jeziku. V primeru, če je potrošnik iz tujine, se lahko podatki glede oglaševalnega materiala pošljejo tudi v angleškem jeziku na prošnjo potrošnika, na elektronski naslov ponudnika info@mamivtaktu.si.

 

PRODAJA BLAGA – POSTOPEK NAKUPA

1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

 • iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 • izbor izdelka za nakup;
 • dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
 • določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
 • prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun, kupec pa ima tudi izbiro načina nakupa brez predhodne registracije, označeno “nakup kot gost”;
 • izpolnitev predvidenih podrobnosti glede osebnih podatkov kupca oziroma plačnika
 • podrobnosti dostave in predvidena dobava;
 • izbor načina plačila;
 • potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

 

2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je preko nakupovalne košarice  omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
 • obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

 

3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila.

 

4. Naročilo potrjeno

Po oddaji gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko ali preko elektronske pošte, ki jo je navedel v naročilu. Ob potrditvi naročila ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti sporoči predvideni rok dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in trgovcem je na tej stopnji veljavno nepreklicno sklenjena.

 

5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, ter odda blago dostavni službi, ki je v naročilu določen, ta pa blago tudi dobavi. Vso odgovornost v zvezi z pošiljanjem blaga prevzame dostavna služba.

 

IZPOLNITEV POGODBE

Ponudnik izpolni svojo obveznost iz prodajne pogodbe z izročitvijo dejanske posesti nad blagom potrošniku ali s prenosom nadzora nad blagom na potrošnika.

Čas izročitve je običajno 3-10 delovnih dni od časa prevzema naročila, najpozneje pa v 30 dneh, lahko pa se s kupcem dogovorimo drugače.

Če ponudnik ne izpolni svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ima kupec pravico določiti primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. Če ponudnik niti v dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti, lahko kupec odstopi od pogodbe.

Ne glede prej navedeno lahko potrošnik po preteku dogovorjenega odstopi od pogodbe, ne da bi podjetju pustil dodaten rok za izpolnitev obveznosti, če:

 • ponudnik zavrne dostavo blaga,
 • je glede na okoliščine ob sklenitvi pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe ali
 • potrošnik pred sklenitvijo pogodbe podjetje obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina pogodbe.

 

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik nemudoma vrne vsa opravljena plačila.

 

CENA

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike Spletne trgovine ponudnika in druge osebe, ki kupijo izdelek v okviru Spletne trgovine.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek Spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo ponudnik uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah ter mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

 

DOSTAVA

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovnenije d.o.o.. Stroški poštnine so obračunani po trenutnem veljavnem ceniku. Blago bo dostavljeno v običajnem roku v skladu s dostavnimi storitvami.

Pošiljamo tudi prekoPošta Slovenije. Stroški poštnine se obračunajo po trenutnem veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Blago bo dostavljeno v običajnem roku v skladu s dostavnimi storitvami.

 

PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

 

Odstop od pogodbe lahko kupec sporoči preko telefonske številke prodajalca: +386 40 869 559 .

Odstop je možen tudi na podlagi obrazca, ki je kupcem na voljo v prilogi splošnih pogojev (Priloga I), ki se ga po elektronski pošlje na veljavni elektronski naslov ponudnika.

V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik prejete artikle vrniti ali po pošti na naslov ponudnika

Natalija Kotnik s.p.,

Pameče 217, 2380 Slovenj Gradec,

s pripisom »Spletna prodaja« oziroma po dogovoru s prodajalcem, na podlagi priložene telefonske številke.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku storitvenega ponudnika in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). 

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik.

Pravico do vračila kupnine v primeru stvarnih napak natančneje urejajo določila, Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), natančneje 37. člen ZVPot.

 

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

Proizvajalec odgovarja za škodo po določilih Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), v skladu z drugim poglavjem, imenovanim »ODGOVORNOST ZA IZDELEK«, tega zakona.

 

OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji znamke MAMI V TAKTU so last podjetja LR Zdravje&Lepota in so javno dostopni na spletni strani: https://www.dev.si/projects/mamivtaktu.si/index.php/stran/pogoji-poslovanja

 

REKLAMACIJE

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Vaše izdelke bomo skrbno zapakirali v škatlo za dostavo, da bi do vas prišli nepoškodovani in v originalni embalaži.

Kupec ima pravico, da v skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov, ob morebitni napaki na izdelku zahtevati, da podjetje izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek ali odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako.

V primeru izbire zamenjave blaga, o tem obvestite ponudnika na veljaven elektronski naslov ponudnika, pri čemer se bo postopek odvijal v skladu s splošno poslovno prakso in veljavno zakonodajo.

 

ZASEBNOST IN ZAŠČITA UPORABNIKOV

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval vašo zasebnost. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino strani v naši spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer vaše ime, naslov in e-poštni naslov.

Za nakup v naši spletni trgovini potrebujemo vaše osebne podatke. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne razkrivamo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa s plačilno kartico, dostave izdelkov, trženja in promocije. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov.

Svoje osebne podatke si lahko ogledate, jih spreminjate ali jih izbrišete.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

PRITOŽBENI POSTOPEK

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Imamo vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in imamo določeno osebo, s katero lahko kupec naveže stik za vložitev pritožbe.

Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@mamivtaktu.si. Pri tem se bodo varovali osebni podatki pritožnika. Ponudnik bo v običajnem času potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne bo dosežena, se bo uveljavljal civilni pravdni postopek.

 

OBVESTILO O ODSTOPU – snemite si wordov dokument tukaj!